پرهامپرهام، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 28 روز سن داره
رهامرهام، تا این لحظه: 10 ماه و 22 روز سن داره
بابا محسنبابا محسن، تا این لحظه: 34 سال و 5 ماه سن داره
مامان ریحانهمامان ریحانه، تا این لحظه: 33 سال و 7 ماه و 24 روز سن داره

پرهام و رهام

عشق و عشق و عشق

هم جان من .هم جانان من😍😍💋😍😍 ​​​​​​ در بنفشه زار چشمانتان  من زبهترین بهشت ها گذشته ام من به بهترین بهار ها خواهم رسید شما همزبان بهترین دقایق حیات من لحظه های هستی من خواهید بود ...
8 آبان 1399

تولد رهام کوچولو

رهام کوچولوی مامان زمینی شدنت مبارک،فرشته کوچولو😍 پسرم ! وقتی که به تو نگاه میکنم نمیتونم وجود خدا رو منکر بشم آخه فقط خدا میتونسته موجودی رو به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه 😍😍😍😍 رهام کوچولوی ما باقد ۵۰ و وزن ۳۷۲۰ به دنیا اومد😍 ...
5 آبان 1399
1